Specialisaties

Neem nu contact op voor een afspraak!

Parkinson

Er is toenemend bewijs dat parkinsonpatiënten baat hebben bij
paramedische zorg zoals onder andere oefentherapie. Het
behandelen van mensen met Parkinson vergt echt specifieke expertise van
de behandelaars. Zorgverleners die zijn aangesloten bij het
landelijke ParkinsonNet hebben deze expertise.

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson en daaraan gerelateerde aandoeningen.

 

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen namelijk op veel verschillende gebieden problemen ontstaan. Daarom zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling en de begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson. Het is hierbij van belang dat deze zorgverleners specifiek deskundig zijn en dat zij de behandelingen goed op elkaar afstemmen. Daarnaast is er intensief en laagdrempelig contact tussen de verschillende disciplines omdat het Parkinson netwerk in onderverdeeld in regio’s waarbinnen  we elkaar makkelijk kunnen vinden en een aantal keren per jaar bijeen komen voor overleg, afstemming en behoud van persoonlijk contact. Dit komt u als Parkinson patiënt ten goede omdat de zorg op úw vraag om ú heen georganiseerd wordt. Ook moeten ParkinsonNet zorgverleners voldoen aan strikte bijscholingseisen om op de hoogte te blijven van de meeste recente ontwikkelingen en kennis up to date te houden.

 

Mijn inzet is om u, met de ziekte van Parkinson, te coachen en te oefenen zodat u zo lang mogelijk optimaal zelfstandig kunt blijven functioneren en dát kunt blijven doen wat voor u van betekenis is !!

Slaapproblemen

Ervaart u (een of meerdere van) de volgende problemen tijdens het slapen:

 • Moeite met inslapen?
 • Moeite om ’s nachts door te slapen na het wakker worden?
 • Vroeg wakker worden en dan niet meer kunnen slapen?
 • Niet voldoende uitgerust zijn na de slaap?
 • Overmatige slaperigheid en moeheid overdag?
 • (Overmatig) afhankelijk zijn van slaapmedicatie?

Dan is slaapoefentherapie wellicht iets voor u !

De slaapoefentherapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor u goed toepasbare aanpak.

De lichamelijke en mentale klachten en slaapproblemen worden benaderd vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

Signalen van een onderliggend slaapprobleem kunnen zijn:

 • Ernstige moeheid in de ochtend
 • Tegen de dag en taken opzien
 • Futloosheid, bewegingsarmoede, meer pijn
 • Slechte concentratie, fouten/ongelukken maken
 • Neiging tot slapen overdag/’s avonds, compenseren
 • Kort lontje, opvliegendheid
 • Doemdenken, het glas is half leeg
 • Vergeetachtigheid
 • Besluiteloosheid
 • Verlaagd libido
 • Hartkloppingen, hoge bloeddruk, hyperventilatie
 • Verlaagde weerstand (snel ziek, ontstekingen, pijn)
 • Strijd of paniek in de nacht (ik MOET slapen)
 • Onmachtgevoelens

De slaapoefentherapeut helpt u met:

 • Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
 • Inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen
 • Adem-, visualisatie- en ontspanningsoefeningen die op maat worden gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.
 • Cognitief gedragsmatige therapie: gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken over slaap.
 • Gezonde ‘coping’ stijl. Dit wil zeggen: u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen.

U zal zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de therapeut tips door om beter te slapen of gezonder om te gaan met uw klachten of wordt u geholpen met gedachtentherapie, slaaphygiëne adviezen, communicatieve vaardigheden, of mindfulness. In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, doet u daadwerkelijk oefeningen en leert u bijvoorbeeld frustratie en piekeren om te zetten in ontspanning.

Lees meer op: www.slaapoefentherapie.nl

Neem nu contact op voor een afspraak!

Duizeligheid

Duizeligheid komt relatief veel voor en kent veel verschillende oorzaken en uitingsvormen. Vaak is er niks ernstigs aan de hand en gaan de klachten vanzelf weer over. Wanneer dit niet het geval kunt u baat hebben bij oefentherapie specifiek gericht op uw duizeligheidsklachten.

Deze kunnen als volgt behandeld worden:

 • Met medicijnen, voorgeschreven door huisarts of specialist. Bij een acute aanval van draaiduizeligheid kunnen de duizeligheidsklachten en misselijkheid worden bestreden met medicijnen. Bij sommige aandoeningen (zoals de ziekte van Ménière en migraine) is onderhoudsmedicatie zinvol, met als doel nieuwe aanvallen te voorkomen. Of onderhoudsmedicatie gegeven moet worden hangt vooral af van de frequentie waarmee de duizeligheidsaanvallen optreden. Bij sommige aandoeningen, zoals BPPD (dit is positie afhankelijke duizeligheid, optredend bij bv het gaan liggen of draaien in bed) zijn medicijnen echter helaas zinloos.
 • Repositiemanoeuvre, door de specialist of (meestal) door een oefen- of fysiotherapeut. BPPD kan goed worden behandeld met een kiepende beweging / manoeuvre waarbij de losliggende ‘steentjes’ worden ‘gereponeerd’ (teruggebracht) naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze oorspronkelijk vandaan komen.
 • ‘Revalidatie van het evenwicht’ door fysio- en oefentherapie. Bij balans- en evenwichtsklachtenklachten die het gevolg zijn van beschadiging van het evenwichtsorgaan kan oefentherapie mechanismen bevorderen die het herstel compenseren. Dit gebeurt door specifieke oefeningen.
 • Leefregels, bijvoorbeeld als de oorzaak ligt bij een lage bloeddruk, stress of een verkeerde ademtechniek.

Ik ben geschoold door Apeldoorns duizeligheids centrum en aangesloten bij Duizeligheidsnet.

Claudicatio Intermittens (etalagebenen)

Bij Claudicatio Intermittens / etalagebenen heeft u specifieke pijn in de benen tijdens het lopen. Dit kan een grote belemmering vormen in uw dagelijks leven en kan er zelfs voor zorgen dat betekenisvolle activiteiten niet of verminderd uitgevoerd kunnen worden.

De pijn ontstaat doordat in de loop der jaren slagaderverkalking is opgetreden, wat vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaakt. Op de plaats van de vernauwing kan er minder bloed passeren. Bij inspanning van de beenspieren tijdens het (trap)lopen neemt de vraag naar zuurstofrijk bloed toe. Bij vernauwingen in de slagaders komt er te weinig bloed met zuurstof bij de spieren. Het zuurstoftekort veroorzaakt pijn in uw been. Met rust verdwijnt de pijn weer.

Door gesuperviseerde looptraining leert u hóe u moet trainen om uw loopafstand weer te vergroten. In de eerste weken van het behandeltraject krijgt u intensieve begeleiding tijdens de looptraining op een loopband. Dit gedurende 2-3x per week. Daarna voert u de looptraining steeds zelfstandiger uit, ook in uw thuissituatie. De sleutel tot succes is uw eigen trainingsdiscipline, die bepalend is voor de mate van verbetering.

Lees meer: www.etalagebenen.nl

GLT wordt per 1 januari 2017 uit de basisverzekering vergoed. Zorgverzekeraars vergoeden 37 behandelingen met als voorwaarde dat deze zorg door een  Claudicationet therapeut wordt geleverd.

Claudicationet is een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten op het gebied van leefstijlbegeleiding en gesuperviseerde looptherapie (GLT) voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), ook wel bekend als ‘etalagebenen. Claudicationet therapeuten volgen aanvullende scholing die relevant is voor de behandeling van patiënten met PAV.

Ik ben aangesloten bij Claudicationet.

Verschijnselen:

 • krampende pijn die optreedt na een bepaalde loopafstand
 • de pijn zit meestal aan één kant, in de kuit
 • in sommige gevallen zit de pijn meer in de bil of het bovenbeen
 • de pijn verdwijnt weer bij stilstaan
 • de pijn treedt sneller op bij bergop lopen

U loopt de meeste kans op het krijgen van etalagebenen als u roker bent of lange tijd heeft gerookt. Er zijn echter ook andere riscofactoren zoals

 • diabetes
 • overgewicht
 • hoog cholesterol
 • hoge bloeddruk
 • erfelijke aanleg