De Praktijk

Wie ben ik

Mijn naam is Karin Jessurun. Afgestudeerd in 1985 aan de opleiding Oefentherapie Mensendieck in Amsterdam. Gelijk daarna ben ik gestart met mijn eigen praktijk in IJsselstein. Ik werk hier met enorm veel plezier !! Het allerleukst aan mijn vak is als je door goed observeren samen met de client iets ontdekt in het beweeggedrag waar ze zich helemaal niet van bewust zijn maar wat de oorzaak blijkt te zijn voor de klachten. En vooral om daarna te kunnen bijdragen aan het terugkrijgen van de eigen regie. Dat de client zelf aan de slag kan met het verminderen en voorkomen van de klachten. Persoonlijk ben ik echt iemand van : “leer/zeg mij wat ik er zélf aan kan doen”. Waarschijnlijk daarom dat ik dat met enthousiasme en overtuiging aan anderen kan overbrengen. Of het nou gaat om houdingscorrectie bij tieners, jarenlang terugkerende rug- of nekklachten, revalidatie na een operatie of oefenen bij een chronische ziekte als bijvoorbeeld Parkinson.

 Samenwerken met andere disciplines, zoals podotherapeuten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten, vind ik erg belangrijk. Ik ben van mening dat dit een enorme meerwaarde voor de client is.

Openingstijden /Bereikbaarheid

Ik ben werkzaam in IJsselstein op de maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag werk ik in Hilversum.

Op de andere dagen ben ik via het praktijk telefoonnummer en de email bereikbaar. Om mijn volledige aandacht op de cliënt te kunnen richten neem ik meestal de telefoon niet op tijdens een behandeling.  U kunt dan een bericht inspreken op de voicemail, een email sturen of een bericht sturen via sms of what’s app. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.

Verwijzing huisarts / specialist of DTO (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie)

Uw huisarts, specialist of bedrijfsarts kan u naar een oefentherapeut Mensendieck verwijzen. Maar vanaf 1 juli 2008 kunt u ook zonder een verwijzing een afspraak maken bij een oefentherapeut.

Wanneer een huisarts of specialist u adviseert om contact op te nemen met een oefentherapeut Mensendieck is het nog steeds de bedoeling dat hij/zij u daarvoor een verwijzing meegeeft. Het feit dat oefentherapie direct toegankelijk is wil niet zeggen dat u nooit meer een verwijzing nodig heeft. Vraag er daarom uitdrukkelijk om. Een arts is nog steeds verantwoordelijk voor het stellen van de diagnose. Indien de diagnose duidelijk is, u last heeft van regelmatig terugkerende klachten of wanneer u advies wilt inwinnen kunt u zonder verwijzing een afspraak maken. Tijdens het eerste consult zal ik een screening doen om te bepalen of u met uw klachten aan het juiste adres bent. Bij twijfel of zogenaamde ‘rode vlaggen’  zal ik u verwijzen naar de huisarts. Een oefentherapeut is deskundig op het gebied van houding en beweging maar nog steeds geen arts.

Neem nu contact op voor een afspraak!

Kwaliteit

In de praktijk wordt er voldaan aan alle huidige kwaliteitseisen welke gelden voor oefentherapeuten.

 

 • Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM.
 • Verder neem ik deel aan intercollegiaal overleg, zowel monodisciplinair met collega oefentherapeuten als multidisciplinair met ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten etc.
 • Ook neem ik deel aan het samenwerkingsverband BeweegSaam. Dit is een samenwerking van fysio- en oefentherapeuten in IJsselstein waarin we proberen de zorg optimaal te organiseren. Met elkaar én in samenwerking met huisartsen, welzijnsorganisaties, psychologen en apothekers.
 • Regelmatig volg ik bij- en nascholingscursussen. Niet alleen om te voldoen aan de eisen van het Kwaliteitsregister Paramedici maar vooral om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en inzichten en om inspiratie op te doen.
 • De patiënttevredenheid wordt door middel van een enquête gemeten door Qualivieuw, een externe organisatie. 

Klachtenregeling

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan waardoor u ontevreden kunt zijn.  Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met de behandelende oefentherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere persoon uit de praktijk. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici (KCP). Hier leest u daar meer over.

Werkwijze

Een zitting duurt maximaal een half uur. Tijdens de eerste zitting zullen uw persoonlijke gegevens worden opgenomen. Wanneer u zonder verwijzing bent gekomen zal er een screening plaatsvinden om na te gaan of u met uw klacht bij de oefentherapie op de juiste plaats bent. Vervolgens zal er een anamnese plaats vinden en een lichamelijk onderzoek. De anamnese is een gesprek waarin de therapeut een duidelijk beeld krijgt van uw klacht. Het onderzoek is ter aanvulling van de diagnose en om meer informatie te krijgen over uw houding- en bewegingsgewoonten. De oefentherapeut zal niet alleen kijken naar de locatie van de pijn, maar kijkt ook naar het lichaam als één geheel. Dikwijls ligt de oorzaak van de klacht in een ander deel van het lichaam. Voor dit onderzoek is nodig dat u zich uitkleedt. Een hemd, sportbroek of legging is geen belemmering om een goed beeld te krijgen van uw houding en manier van bewegen. Na het onderzoek zal met u het behandelplan worden besproken.

U zult met behulp van oefeningen leren hoe u zelf invloed kunt uitoefenen op uw klacht. In grote
lijnen komt dit neer op:

 • Conditieverbetering van gewrichten en spieren. (d.m.v. bevordering circulatie, verbetering coördinatie, mobiliteit en stabiliteit, verhoging kracht- en uithoudingsvermogen, ontspanning)
 • Het leren toepassen van de optimale houding in specifiek úw persoonlijke situatie.
 • Spanningssignalen (zowel fysiek als mentaal) vroegtijdig leren herkennen en er vervolgens adequaat op leren te reageren.

Hierdoor nemen niet alleen de klachten af maar u kunt ook voorkomen dat de klachten terug komen. U bent uw eigen coach geworden !

Daarbij wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar naar uw hele lichaam, uw balans tussen spanning en ontspanning en uw slaap.

Oefentherapie Mensendieck wordt gegeven in de praktijkruimte van de oefentherapeut of – indien noodzakelijk – bij de patiënt thuis (hiervoor is een specifieke verwijzing nodig van huisarts of specialist).

Voor wie

Oefentherapie is voor iedereen, met of zonder klachten,

 • die bewuster, beter en meer wil gaan bewegen,
 • ontspanning wil leren toe te passen in het dagelijks leven
 • beter wil gaan slapen.

Welke klachten behandelen wij zoal:

 • Houdings- en bewegingsafwijkingen als oorzaak voor nek-, schouder-, rug- en heupklachten
 • Werk gerelateerde klachten, zoals CANS (voorheen RSI genoemd)
 • Ademklachten, zoals bij astma, COPD en hyperventilatie
 • Neurologische aandoeningen, zoals hernia, ischias en uitstralende zenuwpijnen, stenose, Claudicatio Intermittens (etalagebenen), ziekte van Parkinson en MS
 • Orthopedische aandoeningen zoals onder andere: artrose, osteoporose, ziekte van Scheuermann en scoliose
 • Reumatische aandoeningen zoals reumatoïde artritis en ziekte van Bechterew
 • Revalidatie na bijvoorbeeld een heup-, knie- of rugoperatie
 • Spanningsklachten zoals spierspanningshoofdpijn, hyperventilatie en burn-out
 • Slaapproblemen zoals moeilijk in- of doorslapen of verschoven ritme
 • Duizeligheidsklachten zoals BPPD (positieafhankelijke duizeligheid) of behandeling neuritis vestibularis